Type your search terms above and press return to see the search results.

E. komercijos tinklaraštis

Efektyvus projektų vystymas: 6 esminiai žingsniai

Efektyvi komunikacija – gyvybiškai svarbi bet kokio sėkmingo projekto dalis. Reguliarus bendravimas padeda klientui ir užsakovui priimti reikiamus sprendimus, išgryninti bendrą projekto viziją. Nepaisant to, kad pastovūs susitikimai, virtualus bendravimas gali pareikalauti nemažai abiejų pusių laiko, vardan sėkmingo projekto įgyvendinimo verta pasistengti.

Norintiems reguliariai ir efektyviai komunikuoti, pateikiame 6 skirtingų susitikimų aprašymus. Šių esminių žingsnių pritaikymas padės užtikrinti sklandų bet kokio tipo projekto vystymą nuo pradžios iki pabaigos.

1. Įvadinis susitikimas

Tai pirmasis susitikimas, organizuojamas projekto pradžioje. Šis susitikimas rengiamas iškart po to, kai klientas ir paslaugų tiekėjas sutinka bendradarbiauti tarpusavyje.

Įvadinio susitikimo metu:

a) Pristatomi projekto nariai ir jų pareigos, kas kokią atsakomybę prisiima.

b) Nustatomi projekto pagrindiniai tikslai, reikalavimai.

c) Įvardijama tikslinė auditorija bei kiti reikšmingi aspektai.

d) Aptariami bet kokie diskusijos metu iškilę klausimai, papildomos detalės.

e) Suformuojamas apytikslis tvarkaraštis ir preliminari projekto įgyvendinimo data.

Pagrindinis tokio susitikimo tikslas – projekto trukmės apipavidalinimas ir pradinis pirmųjų darbų sąrašas.

2. Planavimas

Nepaisant to, kokie metodai taikomi projekto vystymo procese, planavimas yra neišvengiamas. Įvadinio susitikimo metu projektas suskirstomas į apytikslias stadijas/dalis. Pradedant planavimo etapą šis procesas išplečiamas.

Susitikimo metu:

a) Projekto darbai padalinami į dar smulkesnius, konkretesnius darbus su tiksliomis jų datomis.

b) Projektų vadovai kiekvienam projekto etapui nustato tikslią jo trukmę, galutinius terminus ir tikslus.

c) Nustatomas laiko tarpas, kuriam praėjus bus galima pateikti realių projekto eigos pavyzdžių, jau pasiektų rezultatų.

Dažniausiai susitikime dalyvauja vien paslaugą teikiančios įmonės darbuotojai, tačiau aptartais rezultatais naudinga pasidalinti ir su kliento atstovais.

3. Susitikimai skirti problemų sprendimui

Tokio tipo susitikimai rengiamiai tada, kai iškyla reikmė nuspręsti, kaip turėtų būti įvykdyta viena ar kita sudėtingesnė užduotis. Aptarimas dažniausiai vyksta tik tarp projektą vystančios įmonės darbuotojų, kurie nusprendžia kaip techniškai įgyvendinti reikiamą užduotį.

Susitikimo metu:

a) Įvardijamos visos galimos problemos, netikslumai ir jų profilaktika.

b) Projekto vystytojai pasidalina savo turimomis idėjomis, pateikia savo nuomonę, kaip ir kokios priemonės turėtų būti panaudotos.

c) Susitikimo pabaigoje bendrai priimamas geriausius rezultatus žadantis sprendimas.

4. Reguliarūs susitikimai

Kasdieniai susitikimai skirti pastoviam progreso sekimui, o jų trukmė dažniausiai neviršija 15-20 minučių.

Susitikimų metu:

a) Išsiaiškinama, ar darbuotojai nesusiduria su kokiais nors sunkumais ir tikslingai atlieka savo užduotis.

b) Pasidalinama jau turimais rezultatais ir individualiu dienos darbų planu.

c) Atsakoma į visus probleminius klausimus.

d) Įvardijama dabartinė projekto būsena.

5. Rezultatų aptarimas

Toks susitikimas rengiamas tada, kai didžioji dalis projekto jau įgyvendinta. Jo metu dalyvauti turi ir pats užsakovas.

Susitikimo metu:

a) Kūrybinė grupė klientui pateikia užsibrėžtas užduotis ir palygina jas su per laiką jau pasiektais rezultatais.

b) Analizuojami projekto kūrime panaudoti metodai.

c) Aptariami visi iškilę trukdžiai ir priemonės, naudotos šiems pašalinti.

d) Pateikiamos jau įgyvendintos, realizuotos idėjos.

e) Klientas nusprendžia ar pasiekti rezultatai jį tenkina, ar dabartinė strategija reikalauja kokių nors pokyčių ir jei taip – kokių.

6. Galutinis susitikimas

Organizuojamas projekto pabaigoje, įgyvendinus paskutinę jo dalį. Šis susitikimas skirtas paslaugų tiekimo įmonės komandinei grupei, kuri padaro viso projekto analizę.

Galutinio susitikimo metu:

a) Įvardinami ir apsvarstomi tiek teigiami (ką užtikrintai pasisekė įgyvendinti ir pan.), tiek neigiami (kas galėjo būti daroma geriau, ko buvo galima išvengti ir pan) aspektai.

b) Padaromos išvados ir išsakomi komentarai.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas – padaryti išvadas, surinkti atsiliepimus ir kitą reikšmingą informaciją, kuri prisidės prie ateityje vykdomų projektų kokybės gerinimo.

Galiausiai, nepaisant to, kuris iš paminėtų susitikimų yra organizuojamas, svarbiausia, kad jo metu būtų atsakoma į visus abiejų šalių klausimus, nepaliekant net ir mažiausių abejonių. Abipusis supratimas – kelias į sklandų ir sėkmingą darbą, be konfliktų ir nusivylimų, o šį pasiekti galima tik nuolat bendradarbiaujant tarpusavyje.

 

Apie autorių:

Daugiau kaip 15 metų vadovauja Synergy Effect komandai kuriant įvairaus sudėtingumo E sprendimus verslui: El. verslas, El. komercija, verslo procesų valdymo sistemos CRM, ERP, tarptautinės el. prekybos sprendimai. Nuolat savo žinias gilina rinkodaros, pardavimų, projektų valdymo ir web, mobile technologijų srityse. Turi sukaupęs didelę patirtį dirbant tiek su labai stambiu verslu, tiek su starup'ais.

Tomas 

Vilmanas

, CEO, owner

Naujausi straipsniai

Visi straipsniai